M.Khorasani Consulting

شرکت مشاوره خراسانی در سال 2008 توسط دکترمنوچهر مشتاق خراسانی تاسیس شد. ما در زمینه های گوناگون مرتبط با سمینارهای
ارتباطی تخصص داریم. دکتر خراسانی پیش از تاسیس شرکت مشاوره خراسانی سالهای طولانی با بانک ها ، مراکز آموزش مهارت های ارتباطی و دانشگاهی همکاری داشتند. "کتاب ها"، "مقالات منتشر شده" و "جوایز" وی را مشاهده کنید.

هدف ما ارائه آموزش های نظری و عملی بر اساس نیازهای موکلانمان است. سمینارهای ما موارد زیر را شامل می شوند:

 مهارت های ارائه ، مهارت های مدیریتی/رهبری،  مهارت های ﺭﻭﺍﺒﻃ  بین فرهنگی ، زبان انگلیسی تجاری ، زبان انگلیسی حقوقی، زبان اسپانیایی تجاری است.

لطفا برای تقاضای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سمینارها و کلاس های شرکت مشاوره خراسانی از فرم زیر استفاده کنید.

فرم تماس

 

© M.Khorasani Consulting