انگلیسی حقوقی: انگلیسی حقوقی یا lawspeak / legalese به سبکی از زبان انگلیسی اطلاق می شود که موکلان و کارمندان حرفه ای مرتبط با حقوق و صنعت به کار می برند. تهیه پیش نویس های قانونی، قراردادها و متون حقوقی همه به این سبک است. موارد استفاده این سبک از زبان انگلیسی عبارتند از الف) اسناد حقوقی نظیر قرارداد ها و گواهی نامه ها، ب) اسناد
قانونی چون صورت جلسه های دادگا ها و لایحه ها، ج) رای دادگاه و دادخواست ها و د) مکاتبات حقوقی.

 

هر چند در گذشته دامنه کاربرد انگلیسی حقوقی فقط به حقوقدانان کشورهای انگلیسی زبان محدود می شد اما اکنون قوانین مشترک جهانی به همراه گسترش انگلیسی به عنوان زبان مبادلات تجاری و اقتصاد باعث شده اند که انگلیسی حقوقی به یک پدیده جهانی بدل شده و وکلای کشورهای مختلف دنیا از آن استفاده کنند.

 

انگلیسی حقوقی سبک ویژه خود را دارد که تاکیدش بر یک سری واژگان خاص است. انگلیسی ﻤﺪﺮﻦ از واژگانی بهره می برد که ریشه در زبان های ژرمنی (ریشه اصلی زبان انگلیسی)، لاتین (به خاطر فتح بریتانیا از سوی روم که از سال 43 میلادی شروع شد) یا فرانسه (به خاطر فتح انگلستان به وسیله نورمان های فرانسوی زبان) دارند. زبان انگلیسی حقوقی از عبارات فرانسوی و لاتین فراوانی استفاده می کند و بنابراین برای افراد غیر خبره قابل فهم نیست.اهداف

  • شناختن واژگان انگلیسی حقوقی
  • خواندن و فهمیدن متون حقوقی
  • نوشتن پیش نویس های قانونی

گروه های هدف:

همه وکلایی که در محیط های حقوقی کار می کنند.

  

طول دوره:

  • سمینار یک روزه در زمینه های مختلف انگلیسی حقوقی
  • تمرین مداوم یک بار در هفته به ازای هر گروه.

تعداد شرکت کنندگان: پنج تا هشت نفر.

 

شهریه: توافقی.

 

روش شناسی: کلاس، بحث و بررسی و تمرینات.

 

© M.Khorasani Consulting