مهارت هاي ارائه و سخنراني : يکي ازحيطه هاي تخصصي ما آموزش دادن به مشتريانمان است تا بتوانند ارائه ها و سخنراني هاي عمومي شان را به نحو موثر و کارآمدي برگزار کنند. نخست، ما به موکلانمان مشاوره مي دهيم تا برخي "متغيرهاي ارائه" را در نظر داشته باشند. سپس براي آن ها ابزارهايي مناسب نيازهايشان درنظر مي گيريم تا بر شنوندگان سخنانشان تاثير شگرف بگذارند. 

 ما به موکلانمان آموزش مي دهيم که ﻤﻬﻤﺘﺮﻴﻦعنصربصري ارائه شان خودشان هستند و در واقع آماده سازي براي يک ارائه يا سخنراني عمومي تنها به مهيا کردن اسلايدها محدود نمي شود. بايد توجه داشت که پيغام شفاهي (کلامي) در هر ارائه اي بيشتر از 7 درصد سخنراني را تشکيل نميدهد. يعني تا وقتي اطلاعات ارائه شده براي حاضرين دلپذير نباشد هيچ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺩ ﮔﺬﺍﺷﺕ.

نتايج يک مطالعه به وسيله ژورنال بريتانيايي 

Journal of Social and Clinical Psychology   

   نشان مي دهد عوامل زير با ميزان هاي ذکرشده در دريافت پيغام ارائه موثر بودند: • محتواي کلامي , کلمات , : 7 درصد،
 • محتواي بصري , زبان بدن : 55 درصد،
 • محتواي صوتي , آهنگ و دانگ صدا , : 38 درصد.

بنابراين به عنوان يک ارائه کننده بايد اطمينان خود از پيغام سخنراني تان را به شکل هاي صوتي و بصري به حاضران در جلسه سخنراني يا سمينارتان نشان دهيد تا آن ها با دقت بيشتري به سخنان شما گوش فرا دهند. درادامه اطلاعاتي در مورد سمينار ارائه آورده ايم:

اهداف:

 • براي اجراي ارائه هاي موثر در برابرمخاطبان  بين المللي
 • براي آگاه بودن از تفاوت هاي بين فرهنگي در محيط هاي بين المللي به خصوص جلسات مديران بخش هاي اقتصادي.

گروه هاي هدف: • مديراني که شرکت شان را به حضار بين المللي معرفي مي کنند،
 • متخصصان بازاريابي و ارتباطات،
 • مديران اقتصادي،
 • مديران بخش فروش محصولات.

 

محتويات:

 • هنر اجراي ارائه هاي کوتاه،
 • ساختار يک ارائه بلند،
 • نوسانات صوتي: بزرگي، آهنگ، دانگ، سرعت و رنگ،
 • زبان بدن: حالت دست ها و پاها،
 • به کار بردن تکنيک "تماس، چرخش و صحبت"،
 • برقراري تماس چشمي،
 • ساختن و استفاده کردن از کمک هاي بصري،
 • برقراري ارتباط با حاضرين،
 • پاسخ دهي به سوالات از جمله پرسش هاي خصمانه،
 • پرسش سوال هاي موثر براي کمک به پيشبرد بحث،
 • در نظر داشتن تفاوت هاي ميان فرهنگي و سوتفاهمات در محيط ارائه.

روش کار

سخنراني، بحث، کار گروهي، ارائه زنده، ارائه به کمک نوار ويدئويي همراه با تحليل.

مدت زمان

2
روز براي جلسات اوليه،

1 روز براي جلسه بعد پس از شش ماه،

1 روز براي ياد  آوري پس از يک سال.

شهريه

ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻣﺰﺍﻛﺭﻩ
 در ادامه برخي از ابزارهاي ارائه که ما با هم در طول سمينار آموزشي کار مي کنيم به صورت اجمالي آمده است:

 1) ساختار: اين يکي ازمهمترين بخشهاي هر ارائه اي است.ابتدا بايد هدف ارائه به خوبي مشخص شود. اينهدف بايد در يک يا دو جمله خلاصه شود، بر کاغذ نوشته شده و تمرين شود به نحوي که به صورت خود به خود در بيايد. براي تعيين هدف يک ارائه، ارائه کننده بايد به اين بيانديشد که به چه چيزي مي خواهد دست پيدا کند؟ (آيا منقصد دارم، مخاطب خود را آگاه کنم؟ ترغيب کنم؟ آموزش دهم؟ سرگرم کنم؟) ارائه کننده همچنين بايد قبل از سخنراني مخاطبان خود را به خوبي بررسي کند. بيان هدف يک ارائه بخش اصلي مقدمه آن را تشکيل مي دهد. ساختار يک ارائه بايد در بردارنده الف) مقدمه، ب) بخش اصلي، و ج) جمع بندي باشد . ﺍﺩﺍﻣﻪ.

2) کمک هاي بصري: کمک هاي بصري ابزارهاي سودمندي هستند که مي توانند به بدنه گفت و گو پيوند داده شوند. اما هيچ گاه نبايد از خاطر برد که مهم ترين موضوع بصري خود ارائه کننده است. حين طراحي کمک هاي بصري بايد در نظر داشت که بين جزوه و کمک هاي بصري تفاوت هايي وجود دارد. تمام اطلاعات جزئي بايد وارد جزوه ها بشوند و نه ابزارهاي بصري. در واقع ابزارهاي بصري را هرگز نبايد با جزئيات اضافه شلوغ کرد.  ﺍﺩﺍﻣﻪ

  تماس چشمي: برقراري تماس چشمي با مخاطب در طول ارائه يا سخنراني، صرف نظر از تجربه ارائه کننده يا سخنران، يکي از چالشي ترين امور براي وي است. بايد در نظر داشت که عوامل مختلف رواني مي توانند به شيوه اي که ارائه کننده تماس چشمي را برقرار ميکند تاثير بگذارند. احساس ناامني باعث مي شود سخنران چهره خجالتي و گريزان به خود بگيرد که اين مي تواند به راحتي موجب سوتفاهم شده و مخاطبان حاظر در جلسه آن را به کمبود دانش وي تعبير کنند. مشکل ديگري که گاهي در حين ارائه پيش مي آيد آن است که ارائه کننده نگاه خود را صرفا به يک مخاطب که موضع خصمانه اي دارد محدود کند تا  بالاخره وي را قانع کند.

. ﺍﺩﺍﻣﻪ.

 5) پاسخ دهي به پرسش ها: پاسخ دادن به سوالاتي که مخاطبان در حين ارائه مي پرسند ممکن است براي ارائه کننده دلهره آور باشد. معمولا بهتر است بين سوالات دوستانه و خصمانه تفاوت قائل شد و به آن ها به شکل هاي مختلفي پاسخ داد. به صورت کلي بايد گفت که همه سوالات بايد به درستي و به شکلي مناسب پاسخ داده شوند.

ﺍﺩﺍﻣﻪ 4) تماس، چرخش، گفت و گو: در ابتدا تکنيک "نمايش، چرخش و گفت و گو" به وسيله 3M براي سخنراني به کمک پوستر طراحي شد. با اين حال مي شود همين مفهوم را براي کار با ساير ابزارهاي بصري کمکي ارائه نيز به کار برد. اين مفهوم براي ارائه کننده فرصتي فراهم مي کند تا در مورد آنچه سخن رانده فکر کند. ﺍﺩﺍﻣﻪ

6) تکرار، احترام و پاسخ دهي: اگر يکي از حضار با نظر شما مخالف باشد يا شما با وي اختلاف نظر داريد، حتما ابتدا از تاييد استفاده کنيد. تاييد نه تنها نشانه احترام به مخاطبتان است بلکه صرف نظر از ميزان اختلاف نظر، فضاي خصمانه را از بين مي برد.   ﺍﺩﺍﻣﻪ

7) زبان بدن: در يک موقعيت حرفه اي، وضيعت بدن و حالات چهره ارائه کننده نقش مهمي در درک مخاطب از وي دارد. يک زبان بدن توام با شرمساري که در آن دستان به جلو قفل شده و سر به زير است نشانه عدم قطعيت و دودلي ارائه کننده است. متاسفانه مخاطبان معمولا اين حالت را نشانه عدم کفايت علمي ارائه کننده در نظر مي گيرند حال اينکه معمولا در حقيقت چنين نيست.  

ﺍﺩﺍﻣﻪ

 8) نوسان صوتي:در حين يک ارائه نبايد از يک آهنگ يکسان صدا با دانگ و ضرباهنگ ثابت استفاده کند بلکه در موقع لزوم آن را بالا و پايين بکشانيد. هرگز فراموش نکنيد که لحن سخنراني عمومي با گفت و گوي عمومي فرق مي کند. تکنيک هاي مختلفي براي بهبود زير و بمي (دانگ) صدا و تغيير مناسب لحن سخن وجود دارند.

ﺍﺩﺍﻣﻪ

© M.Khorasani Consulting