1) شنیدار فعالانه : شنیدار فعالانه یکی از قوی ترین ابزارهای رهبری ارتباطات مدرن است و به صورت کلی مدیرانی که بیشترین تاثیر را بر کارمندان خود بگذارند شنوندگان خوبی هم هستند. کارمندان مایلند مدیرشان درکشان کند و لازمه درک آن ها شنیدن شرح حالشان است. در عین حال، شنیدن فعلانه خود عاملی است که باعث ایجاد انگیزه می شود.هر چند خیلی از مدیران ادعا می کنند شنوندگان خوبی هستند اما معمولا به علت خود محوری انسانی به آن چه دیگران می گویند خوب گوش نمی دهند. 

در جهان شرکت های سهامی هم  او ضاع تفاوتی نمی کند. مدیران دقیق و زبردست به خوبی به سخنان کارمندان خود گوش فرا می دهند.یکی از بزرگترین موانع در گوش سپردن به کارمندان سختی غلبه بر وسوسه مخالفت کردن با کارمند است.کارمندی که بنا به چارچوب های سازمانی زیر دست مدیراست.در بدترین حالت مدیر تنها عقیده خود را توجیه می کند و کارمند را به اشتباه بودن نظرش متهم می کند.این شرایط جریان اطلاعات بین این دو را مسدود می کند. شنیدار فعالانه این است که مدیر در طول مکالمه با کارمند عبارات او را با عبارات دیگر تکرار کند تا نشان دهد که مطلب وی برایش جالب توجه است. مدیر همچنین باید به آهنگ صدای کارمند دقت کند تا وضعیت روحی آن ها را دریابد. گفتار سریع و مشتاقانه نشانه هیجان است، گفتار سریع ولی لرزان نشانه نگرانی است. تمرین شنیدار فعلانه همچنین شامل دقت به انتخاب واژگان کارمندان و محل تاکید آگاهانه یا ناآگاهانه آن ها نیز است چرا که معنای جمله را تحت تاثیر قرا می دهد. یک مدیر همچنین باید به علایم غیر کلامی نظیر اخم، لبخند و ضرب در کردن بازوان و احیانا خودداری کارمند از تماس چشمی با او توجه
داشته باشد. اگر کسی بگوید "بله" ولی در عین حال سرش را به جانب خود تکان دهد قطعا یک تردید یا احساس عدم توافق دارد. یک رهبر همچنین باید بتواند سکوت های معنا دار را بفهمد. به عنوان مثال اگر کارمندی با اهدافی که به او گفته شده موافقت کند ولی هیچ کار خاصی برای رسیدن به آن اهداف انجام ندهد به این معناست که در باطن با آن موافق نیست. یک مدیرباید گام های زیر را برای شنیدار فعالانه طی کنند
:

 

  • باید تماس چشمی برقرار کند، سرش را گاه به گاه به علامت تایید تکان دهد و کمی به جلو خم شود،
  • باید از عباراتی چون "بله متوجه ام"، "چه جالب"و "لطفا ادامه بدهید" استفاده کند،
  • باید بر احساسات و نظارت کارمندان بدون نشان دادن موافقت یا مخالفت آشکار صحه بگذارد و بگوید "می فهمم چرا چنین رفتار کرده ای"،
  • باید تلاش کند سوتفاهم ها را برطرف کند،
  • باید عبارات کارمند را هر از گاهی نقل کند،
  • باید نقطه نظرات خود را بیان نموده و نظرات کارمند را هم در این رابطه به روشنی بخواهد،
  • باید بر اساس حقایق خلاصه ای تهیه نماید،
  • باید کارمندان را از گام های آینده مطلع سازد،
  • در انتها باید از کارمندان تشکر کند.

در طول سمینارهای رهبری مان، مشتریان ما یک در یک سری نقش های مرتبط بازی می کنند و تمریناتی می گذرانند که به تقویت شنیدار فعالانه شان بیانجامد.

© M.Khorasani Consulting