3) وضعیت روانی-سنی انسان ها (ایگو استیت ها): در ارتباط برقرار کردن با کارمندان یک ﻣﺪﻴﺮ باید به نیکی آگاه باشد که لازم است کارمندانشان را مانند بزرگسالان مورد خطاب قرار دهد یعنی مکالمه یک بزرگسال با بزرگسال دیگر. هر انسانی سه مرحله سنی والد، کودک و بزرگسال دارد که هر کدام به  فراخور موقعیت در ارتباطات انسانی به کار برده می شوند .

 

 

یک ﻣﺪﻴﺮباید بداند که اگر حس حمایتی او باعث شود مانند یک والد (یعنی پدر یا مادر) با کارمند خود برخورد کند احساس مسئولیت پذیری در وی را از بین می برد. بدترین حالت این است که کارمند هم در پاسخ دهی به کودک درون خود رجوع کند که در این حالت کل رفتارهای درون شرکت تحت الشعاع قرار می گیرد، به صورتی که دیری نمی پاید کسی از کارمندان زیر باز مسئولیتی نمی روند.اگر ﻣﺪﻴﺮﻯنه تنها به این مسئله بی توجه باشد بلکه بیش از حد چنین ارتباطی را در پیش بگیرد گروهی از کارمندانش مانند کودکان رفتار میکنند و گروهی دیگر که از این نقش بیزارند راه ناسازگاری در پیش گرفته و همواره با رئیس خود در نزاع خواهند بود.بنابراین
از ابتدا نباید با کارمندان مانند والدینشان صحبت کرد وگر نه ارتباط مانند والد و بچه اتفاق می افتد.
در علوم ارتباطات این راه ارتباطی، ارتباط متقابل (کراس کامیونیکیشن) خوانده می شود و همواره توصیه می شود به هر قیمتی شده باید از آن اجتناب کرد.ﻣﺪﻴﺮﺍﻥباید مناسب با وضعیت سنی بزرگسال با کارمندان خود سخن بگویند تا این کانال بزرگسال- بزرگسال همواره برای بازخوردها و مخالفت های احتمالی کارمندان گشوده باشد.از راه تمرینات بازی کردن در نقش و متعاقب آن تحلیل ویدئویی به موکلان خود آموزش می دهیم که چگونه ارتباطات حرفه ای خود را این گونه قالب بندی کنند.ما به تفصیل در مورد شرایط روانی سنی بحث می کنیم و انواع آن از قبیل وضعیت والد، وضعیت بزرگسال، وضعیت کودک را شرح می دهیم و شاخه های مختلف هر کدام نظیر فرزند خوانده، استاد کوچک، والد سخت گیر، کودک جسور، کودک آسیب پذیر و غیره را بررسی می کنیم.© M.Khorasani Consulting