ﺴﻤﻴﻨﺎﺭهای روابط بین فرهنگی: در این روزها، شرکت های بیشتری به اهمیت مهارت های روابط بین فرهنگی پی ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ. باید تاکید کنیم که آگاهی های فرهنگی ارتباطی به مهارت های زبانی ندارند. در گذشته تصور می شد صرفا با یادگیری زبان یک کشور خارجی و تسلط برآن در طول زمان می شود با ﻤﺸﺘﺭﻯهایی از آن کشورهم ارتباط ساده و موثری داشت. 

 

اوضاع در مورد مهاجران و نمایندگان نیز چنین است.بزرگ شدن در هر فرهنگی مردم را با یک سری هنجار های فرهنگی و قوانین معین و ثابت بار می آورد که جامعه از آن پیروی می کند. هرچند که برخی از افراد ممکن است تصمیم بگیرند که مانند عامه جامعه نباشند ولی این تصمیم ها تا حدودی از سوی جامعه پس زده می شوند. بنابراین هر کدام از ما با یک فرهنگی بزرگ می شویم که موثر در رفتار و انتظارات ماست و حتی آنها را شکل می دهد. از این رو ما ﺩﺍﺭﺍﻯ یک لنز فرهنگی ﻤﻰﺸﻮﻴﻢ تا به کمک آن فرهنگ ها و ملت های مختلف را ﺒﺒﻴﻧﻴﻡ.وقتی یک نماینده به خارج فرستاده می شود یا شخصی به خارج از کشور مهاجرت می کند، بلافاصله با یک شوک فرهنگی مواجه می گردد.افراد مختلف رفتارهای متفاوتی در برابر این شوک خواهند داشت. در بدترین حالت، آن شخص از آن فرهنگ میزبان خارجی دوری کرده و فقط با هموطنان خود نشست و برخاست می کند. عکس آن هم بسیار بد است،  یعنی مردم کشور میزبان به میهمانان خود اجازه اختلاط با آن ها را ندهند. با این وجود، به مرور زمان، بسیاری از مهاجران یاد می گیرند که چطور از پس این شرایط برآیند. آن ها با یک فرهنگ متفاوتی از فرهنگ اصلی خود رفتار می کنند، و سعی می کنند هنجارهای فرهنگی کشور میزبان را بپذیرند و آن را با هنجارهای خودی در هم آمیزند. این تجربه به آن ها کمک می کند که انعطاف پذیر شده و خوآگاهی فرهنگی ترکیبی داشته باشند. اما اکتساب این مهارت ها همچنان که در مورد مهارت های ﻣﺪﻴﺭﻴﺕ دیدیم ساده نیست و به هدایت و تمرین نیاز دارد. به عبارت دیگر ممکن است کسی مهارت های زبانی لازم را کسب کند بدون اینکه مهارت های بین فرهنگی یافته باشد.

اهداف: برای درک تفاوت های بین فرهنگی در معاملات اقتصادی، برای ارتقای درک فرهنگی و احترام متقابل.

 

گروه های هدف:

کارمندانی که با معاملاتبین المللی سر و کار دارند و مدیرانی که هدایت یک تیم بین المللی را بر عهده گرفته اند، مهاجران، نماینده ها و همه کارمندان درگیر در فراینده های استخدامی یا ادغامی بین المللی .

 

محتوا:

 • مفهوم فرهنگ و پارامترهای آن،
 • آگاه سازی فرهنگی،
 • مدیریت تیم های بین فرهنگی،
 • عقاید و ارزش های مشترک،
 • مهارت های مدیریتی در محیط بین فرهنگی،
 • فروش در محیط بین المللی،
 • هدف گیری بازارهای بین المللی: ایجاد تنوع و تمرکز،
 • مدیریت کشمکش در شرایط کاری بین فرهنگی،
 • خوشه بندی فرهنگ ها.

روش شناسی:

 • سخنرانی، بحث، کار در گروه و بازی در نقش.

مدت زمان دوره:

 • دو روز برای جلسات آغازین،
 • یک روز برای جلسات میانی پس از شش ماه،
 • یک روز هدایت.

 تعداد شرکت کنندگان

6 تا 8 نفر.

شهریه

بنا به توافق

 

در این قسمت به برخی ابزارهای ﺴﻤﻴﻨﺎﺭهای بین فرهنگی که ما طی سمینار بر روی آن ها کار می کنیم به صورت خلاصه شرح می دهیم :

     (1متغیرهای فرهنگی: متغیرها و پارامترهای مختلفی وجود دارند که می توان براساس آن ها فرهنگ های مختلف را با هم مقایسه کرد.یک تئوری در این رابطه از سوی ترومپنارز بیان شده عبارت است از: 

ﺍﺩﺍﻤﻪ

 

2) رویکردهای مختلف در کلاس های آموزشی بین فرهنگی: از شیوه های مختلفی می توان بهره گرفت تا آگاهی های بین فرهنگی را ارتقا داد.بر اساس پژوهش لیترل و دیگرام می توان بین این شیوه ها تمایز قائل شد:

الف) تمرین انتساب: در این شیوه تمرین، کارمندان در محیط بین المللی سعی می کنند رفتارها را بر اساس فرهنگ ملی میزبان تفسیر کنند.

ﺍﺪﺍﻣﻪ

 

3) مقابله با شوک فرهنگی:خیلی از مردمی که در یک فرهنگی بسیار متفاوت از فرهنگ اصلی خود زندگی می کنند دچار یک پس زدگی فرهنگی می شوند.این پس زدگی فرهنگی "شوک فرهنگی"خوانده می شود و نتیجه تفاوت های چشمگیر در هنجارهای فرهنگی، قواعد، درک و هویت است

 

ﺍﺪﺍﻣﻪ  مطالعه موردی: (4در سمینارهای ما موضوعات مختلفی در زمینه مدیریت بین فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. تخصص ما در زمینه کشورهای زیر است: فرانسه، آلمان، ایران، اسپانیا، انگلستان و امریکا. هرچند که حتما می توانیم مدل آموزشی و پژوهشی خود را به هر کشور دیگری نیز بنا به خواست مشتریانمان توسعه دهیم

 

ﺍﺪﺍﻣﻪ

 

.

© M.Khorasani Consulting